A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • "Ekologiczne patrole opolskiej Policji" na rok 2022

 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Gminy Korfantów
Dodano dnia 18.07.2017, 14:18


W dniu dzisiejszym, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie podczas którego negocjowano warunki umów pożyczek pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów” dla Gminy Korfantów do kwoty 2 044 100,00 zł – pożyczka inwestycyjna oraz do kwoty 3 655 947,15 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Korfantów z przepustowości Qśrd=330 m3/d do przepustowości Qśrd=520 m3/d. Rozbudowa zapewni również dostosowanie parametrów w zakresie oczyszczania ścieków do wymogów stawianych w obowiązujących przepisach, których nie zapewnia obecnie przestarzała technologicznie oczyszczalnia ścieków.

Gminę Korfantów zamieszkuje ponad 9 100 mieszkańców, z czego blisko 1 500 (tj. 16,07 %) korzysta z kanalizacji. Z 24 miejscowości wchodzących w skład gminy Korfantów, systemem kanalizacji sanitarnej objęta jest jedynie część miasta Korfantowa o stopniu skanalizowania wynoszącym 80,93 %.

Licznik odwiedzin:
558986