A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Gminy Korfantów
Dodano dnia 18.07.2017, 14:18


W dniu dzisiejszym, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie podczas którego negocjowano warunki umów pożyczek pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów” dla Gminy Korfantów do kwoty 2 044 100,00 zł – pożyczka inwestycyjna oraz do kwoty 3 655 947,15 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Korfantów z przepustowości Qśrd=330 m3/d do przepustowości Qśrd=520 m3/d. Rozbudowa zapewni również dostosowanie parametrów w zakresie oczyszczania ścieków do wymogów stawianych w obowiązujących przepisach, których nie zapewnia obecnie przestarzała technologicznie oczyszczalnia ścieków.

Gminę Korfantów zamieszkuje ponad 9 100 mieszkańców, z czego blisko 1 500 (tj. 16,07 %) korzysta z kanalizacji. Z 24 miejscowości wchodzących w skład gminy Korfantów, systemem kanalizacji sanitarnej objęta jest jedynie część miasta Korfantowa o stopniu skanalizowania wynoszącym 80,93 %.

Licznik odwiedzin:
628362