A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Szkolenie pilotażowe dla kandydatów na energetyków gminnych
Dodano dnia 28.05.2018, 08:27

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako Partner Projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 przystępuje do realizacji szkolenia pilotażowego dla kandydatów na energetyków gminnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią lub które mogłyby w przyszłości pełnić rolę tzw. energetyka gminnego, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE na terenie gminy, prowadząc tym samym do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Szkolenie pilotażowe odbędzie się w dniach 04-05.06.2018r., 14-15.06.2018r. oraz 20-21.06.2018r. i weźmie w nim udział 17 osób zgłoszonych przez JST z terenu województwa opolskiego.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmuje m.in. takie zagadnienia jak efektywność energetyczna w budownictwie, ciepłownictwie, poprawa jakości powietrza, w tym transport niskoemisyjny, oświetlenie uliczne, kogeneracja, przygotowanie inwestycji, odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, klastry energii oraz planowanie energetyczne.

Po przeprowadzeniu pilotażu oraz zebraniu informacji zwrotnych od uczestników szkolenia, planuje się przeprowadzenie kolejnych szkoleń dla zainteresowanych samorządów.

Szkolenie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

Licznik odwiedzin:
642445