A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
 • Program Czyste Powietrze 2.0 - Nabór wniosków na nowych zasadach

 • W piątek 15 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku miało miejsce podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nasion do obsiania łąki kwietnej”. Umowę podpisali Maciej Stefański Prezes WFOŚiGW w Opolu i Grzegorz Zawiślak Burmistrz Prudnika.

 • Nowa odsłona programu 

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie.

 • Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa...

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • Poniedziałek, 25 Maj 2020

  Biuro Funduszu czynne od pon. do pt.
  w godz. 7:00 – 15:00

  Punk Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
  07:00 - 15:00 (pn, wt, czw, pt)
  07:00 - 16:00 (środa)

  Serdecznie zapraszamy

 • Życzenia Wielkanocne Prezesa WFOŚiGW w Opolu Macieja Stefańskiego [wideo]

 • Dnia 7 marca br. w Prudniku odbyło się uroczyste przekazanie nowego, bojowego wozu strażackiego KAMAZ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance. Pojazd zakupiono przy udziale środków...

 • Dnia 07.02 w siedzibie WFOŚiGW w Opolu odbyła się konferencja prasowa nt. realizacji w Województwie Opolskim rządowego programu "Czyste Powietrze". Podczas spotkania z mediami, w którym udział wzięli... 

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szkolenie pilotażowe dla kandydatów na energetyków gminnych
Dodano dnia 28.06.2018, 13:40

W miesiącu czerwcu 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako Partner Projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020  zrealizował pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

W nieodpłatnym szkoleniu wzięło udział 15 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego oraz dwie osoby skierowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Szkolenie skierowane było do osób, które pełnią lub które mogłyby w przyszłości pełnić rolę tzw. energetyka gminnego, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE na terenie gminy, prowadząc tym samym do zmniejszenia emisyjności gospodarki zostało zrealizowane w terminach 04-05.06.2018r., 14-15.06.2018r. oraz 20-21.06.2018r. i obejmowało zagadnienia podzielone na trzy bloki tematyczne:

 • I blok- Uwarunkowania prawne (obowiązki i działania gmin wynikające z przepisów prawa),
 • II blok – Wiedza techniczna (z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu),
 • II blok – Finansowanie i realizacja inwestycji (wdrażanie inwestycji w wybranych obszarach efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii),

 a łączny wymiar szkolenia wyniósł 42 godziny szkoleniowe.

Planuje się przeprowadzenie kolejnych szkoleń dla zainteresowanych samorządów.

Szkolenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

 

Licznik odwiedzin:
363435