A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szkolenie pilotażowe dla kandydatów na energetyków gminnych
Dodano dnia 28.06.2018, 13:40

W miesiącu czerwcu 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako Partner Projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020  zrealizował pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

W nieodpłatnym szkoleniu wzięło udział 15 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego oraz dwie osoby skierowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Szkolenie skierowane było do osób, które pełnią lub które mogłyby w przyszłości pełnić rolę tzw. energetyka gminnego, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE na terenie gminy, prowadząc tym samym do zmniejszenia emisyjności gospodarki zostało zrealizowane w terminach 04-05.06.2018r., 14-15.06.2018r. oraz 20-21.06.2018r. i obejmowało zagadnienia podzielone na trzy bloki tematyczne:

 • I blok- Uwarunkowania prawne (obowiązki i działania gmin wynikające z przepisów prawa),
 • II blok – Wiedza techniczna (z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu),
 • II blok – Finansowanie i realizacja inwestycji (wdrażanie inwestycji w wybranych obszarach efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii),

 a łączny wymiar szkolenia wyniósł 42 godziny szkoleniowe.

Planuje się przeprowadzenie kolejnych szkoleń dla zainteresowanych samorządów.

Szkolenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

 

Licznik odwiedzin:
548916