A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Szkolenie pilotażowe dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
Dodano dnia 20.11.2017, 12:54

W dniu 9 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu ekspert z NFOŚiGW w Warszawie – Małgorzata Kijowska oraz doradcy energetyczni z WFOŚIGW w Opolu- Barbara Lesik i Dariusz Grabowiecki przeprowadzili szkolenie pilotażowe dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenie odbyło się w ramach Programu „Czyste Powietrze”, który został w dniu 17 stycznia 2017r. przyjęty przez Radę Ministrów i w oparciu o Działanie 7 tego Programu zgodnie z którym zapisano zadanie polegające na włączeniu pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Resortem wiodącym do realizacji tego działania jest Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwami: Energii ( w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.

Proces szkolenie pracowników socjalnych został podzielony na dwa etapy:

I etap – szkolenia pilotażowe które zostaną zrealizowane w 2017r, po jednym w każdym województwie,

II etap –  realizowany w 2018r. dedykowany dla wszystkich pracowników socjalnych w kraju,

Szkolenia pracowników socjalnych w całości przygotowali i prowadzą Doradcy energetyczni w ramach realizacji celów i działań Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Szkolenie pilotażowe obejmowało następującą tematykę:

1. Poprawa jakości powietrza. Aspekty ochrony środowiska - uwarunkowania prawne dla osób fizycznych.

2. Przykłady nieprawidłowego postępowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło lub zużycia energii i skutki takich zachowań (spalanie odpadów, nieefektywne źródła).
Jak odczytywać dane na fakturach za energię. Grupowe zamówienia na energię. Obniżenie kosztów zużycia energii.
Dobre przykłady zachowań, prowadzące do oszczędności energii i likwidacji j emisji w gospodarstwach domowych.

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym ogrzewanie, wentylacja, ciepła woda użytkowa, oświetlenie wewnętrzne.

4. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat mieszkań).

5. Ciepło systemowe – sieć miejska.

6. Rozproszone, odnawialne źródła energii w sektorze  mieszkaniowym: kolektory słoneczne, instalacje PV,  mikrowiatraki in.

7. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie; oferty dla osób fizycznych.

Doświadczenia i wnioski z I Etapu szkolenia posłużą do weryfikacji programu szkolenia – zakresu tematycznego i sposobu prowadzenia ich prowadzenia.

Licznik odwiedzin:
642441