A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
 • Program Czyste Powietrze 2.0 - Nabór wniosków na nowych zasadach

 • W piątek 15 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku miało miejsce podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nasion do obsiania łąki kwietnej”. Umowę podpisali Maciej Stefański Prezes WFOŚiGW w Opolu i Grzegorz Zawiślak Burmistrz Prudnika.

 • Nowa odsłona programu 

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie.

 • Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa...

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • Poniedziałek, 25 Maj 2020

  Biuro Funduszu czynne od pon. do pt.
  w godz. 7:00 – 15:00

  Punk Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
  07:00 - 15:00 (pn, wt, czw, pt)
  07:00 - 16:00 (środa)

  Serdecznie zapraszamy

 • Życzenia Wielkanocne Prezesa WFOŚiGW w Opolu Macieja Stefańskiego [wideo]

 • Dnia 7 marca br. w Prudniku odbyło się uroczyste przekazanie nowego, bojowego wozu strażackiego KAMAZ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance. Pojazd zakupiono przy udziale środków...

 • Dnia 07.02 w siedzibie WFOŚiGW w Opolu odbyła się konferencja prasowa nt. realizacji w Województwie Opolskim rządowego programu "Czyste Powietrze". Podczas spotkania z mediami, w którym udział wzięli... 

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szkolenie pilotażowe dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
Dodano dnia 20.11.2017, 12:54

W dniu 9 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu ekspert z NFOŚiGW w Warszawie – Małgorzata Kijowska oraz doradcy energetyczni z WFOŚIGW w Opolu- Barbara Lesik i Dariusz Grabowiecki przeprowadzili szkolenie pilotażowe dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenie odbyło się w ramach Programu „Czyste Powietrze”, który został w dniu 17 stycznia 2017r. przyjęty przez Radę Ministrów i w oparciu o Działanie 7 tego Programu zgodnie z którym zapisano zadanie polegające na włączeniu pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Resortem wiodącym do realizacji tego działania jest Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwami: Energii ( w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.

Proces szkolenie pracowników socjalnych został podzielony na dwa etapy:

I etap – szkolenia pilotażowe które zostaną zrealizowane w 2017r, po jednym w każdym województwie,

II etap –  realizowany w 2018r. dedykowany dla wszystkich pracowników socjalnych w kraju,

Szkolenia pracowników socjalnych w całości przygotowali i prowadzą Doradcy energetyczni w ramach realizacji celów i działań Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Szkolenie pilotażowe obejmowało następującą tematykę:

1. Poprawa jakości powietrza. Aspekty ochrony środowiska - uwarunkowania prawne dla osób fizycznych.

2. Przykłady nieprawidłowego postępowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło lub zużycia energii i skutki takich zachowań (spalanie odpadów, nieefektywne źródła).
Jak odczytywać dane na fakturach za energię. Grupowe zamówienia na energię. Obniżenie kosztów zużycia energii.
Dobre przykłady zachowań, prowadzące do oszczędności energii i likwidacji j emisji w gospodarstwach domowych.

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym ogrzewanie, wentylacja, ciepła woda użytkowa, oświetlenie wewnętrzne.

4. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat mieszkań).

5. Ciepło systemowe – sieć miejska.

6. Rozproszone, odnawialne źródła energii w sektorze  mieszkaniowym: kolektory słoneczne, instalacje PV,  mikrowiatraki in.

7. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie; oferty dla osób fizycznych.

Doświadczenia i wnioski z I Etapu szkolenia posłużą do weryfikacji programu szkolenia – zakresu tematycznego i sposobu prowadzenia ich prowadzenia.

Licznik odwiedzin:
363450