A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
 • 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniach od 21.06.2021 r. do 16.07.2021 r. pracownicy Funduszu na polecenie Ministra Środowiska przeprowadzać będą telefoniczną ankietę wśród Beneficjentów programu Czyste Powietrze, którzy uzyskali dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków. 

 • Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

 • Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. 

 • Komprachcice i Chrząstowice to dwie kolejne gminy, które dołączyły do Programu Czyste Powietrze.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

 • Uwaga! 10 czerwca mija termin składania wniosków w ramach programu Moja Woda. Do powyższego terminu należy przesłać elektroniczną wersję wniosku poprzez Portal Beneficjenta natomiast podpisaną wersję papierową wcześniej przesłanego elektronicznie wniosku należy złożyć do Funduszu najpóźniej do 12 lipca 2021 r.

 • Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

To był intensywny rok działań na rzecz ochrony środowiska
Dodano dnia 18.01.2021, 10:58

Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wojewódzkie fundusze na terenie całego kraju realizują ogólnopolskie programy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jak wyglądało to w opolskim funduszu w ubiegłym roku?

Maciej Stefański: Rzeczywiście tak jest, że w całym kraju poprzez zaangażowanie wojewódzkich funduszy, realizowane są programy związane z ochroną środowiska. W ubiegłym roku były to m.in. Program Czyste Powietrze oraz Program Moja Woda. Zainteresowanie obydwoma programami było rzeczywiście spore. Jeśli chodzi o Program Czyste Powietrze, to od początku jego trwania, tj. od września 2018 roku do końca grudnia 2020 r., do WFOŚiGW w Opolu wpłynęło 4 970 wniosków na łączną kwotę 76 454 000 zł. Przypomnę, że kiedy obejmowałem funkcję Prezesa, jako wojewódzki fundusz byliśmy na 16. - ostatnim - miejscu w kraju w realizacji tego prestiżowego Programu (tylko 32% realizacji). Obecnie realizacja wniosków jest na poziomie 97%, co daje nam II miejsce w kraju pod względem procedowania wniosków. Natomiast jeśli chodzi o Program Moja Woda, to w ubiegłym roku w ramach pierwszego naboru wniosków zainteresowanie tym programem na terenie województwa opolskiego było rzeczywiście bardzo duże. Świadczy o tym ilość wniosków złożonych od lipca do grudnia 2020 r. To aż 613 wniosków na łączną wartość 2 828 182 zł. W ramach Programu uzyskano efekt ekologiczny polegający na ilości zaoszczędzonej wody – 56,4 tys. m3 na rok.

Obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie społeczne fotowoltaiką. Jak grzyby po deszczu pojawiają się instalacje fotowoltaiczne na dachach domów, polach, na podwórkach. Czy fundusz w Opolu również wspiera takie działania proekologiczne dla osób fizycznych?

Maciej Stefański: Oczywiście, że tak. Chociażby w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze od początku trwania Programu do WFOŚiGW w Opolu wpłynęło 281 wniosków, w ramach których przedmiotem finansowania był zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Należy pamiętać, że dedykowanym przez NFOŚiGW programem, w którym można było uzyskać dofinansowanie na samą instalację fotowoltaiczną był Program Mój Prąd. W ramach Programu Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z przeznaczeniem na instalację fotowoltaiczną, ale tylko wówczas, jeśli zainteresowana osoba składa jednocześnie wniosek w ramach Programu Czyste Powietrze na wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Wówczas kwota, którą można uzyskać w ramach dotacji na instalację fotowoltaiczną wynosi 5 tys. zł. Poza możliwością skorzystania z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną przez osoby fizyczne w ramach PP Czyste Powietrze, fundusz finansuje tego typu inwestycje w formie dotacji oraz preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Czy mógłby Pan troszkę przybliżyć, na jakich zasadach odbywają się takie dofinansowania?

Maciej Stefański: Dotacje do zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii do 50%, ale nie więcej niż 1 200 000,00 zł, udzielamy na zadania realizowane w obiektach: publicznych zakładów opieki zdrowotnej i sanatoriach, publicznych domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, jednostkach organizacyjnych systemu oświaty tj. przedszkolach i szkołach, publicznych szkołach wyższych, obiektach kultury, obiektach kościołów i związków wyznaniowych, obiektach administracji publicznej, urzędów państwowych. Dla pozostałych obiektów mamy preferencyjną pożyczkę z możliwością umorzenia. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i oprocentowania dostępne są na naszej stronie internetowej.

Panie Prezesie, jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o działalność opolskiego funduszu? Czy planuje się jakieś nowe programy czy nabory?

Maciej Stefański: Oczywiście, jeśli chodzi o osoby fizyczne, będziemy realizować przede wszystkim w dalszym ciągu Program Czyste Powietrze, który jest programem priorytetowym. Jeżeli chodzi o pozostałe programy, to Fundusz planuje m.in. realizację programów o zasięgu ogólnopolskim. Jest to m.in. ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (budowa sieci kanalizacyjnych poza aglomeracjami ujętymi w KOPŚK) – tutaj nabór trwa do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków, a finansowanie to nawet do 100% inwestycji w postaci preferencyjnej pożyczki. Ponadto znany już ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - nabór trwa do dnia 31.12.2021 r.  Jest on realizowany przez Okręgowe Stacje Chemiczno – Rolnicze i tam można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie naboru. Kolejnym programem, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem, jest ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Część 2. W ramach kontynuacji wsparcia służb ratowniczych, planowane są dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (MAŁY STRAŻAK) – przewiduje się wznowienie naboru w I kwartale br.  W 2020 r. na zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczyliśmy ponad 2 120 000 zł. Jest jeszcze ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Część 1 Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Tutaj z niecierpliwością oczekujemy na jego wznowienie. Dodam, że w 2020 r. na zakup samochodów ratowniczych przeznaczyliśmy 4 000 000 zł. Dużą popularnością cieszył się też ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, który również ma być wznowiony. Ponadto nasz Fundusz prowadzi ciągły nabór na dofinansowanie z środków własnych funduszu zadań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia lub dotacji według warunków określonych w  Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu dostępnych na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl. Serdecznie zapraszamy.

Licznik odwiedzin:
534444