A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Udział doradców energetycznych w ogólnopolskich uroczystościach związanych z obchodami 25-lecia działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dodano dnia 19.09.2018, 10:47

W dniu 11 września 2018r.  doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w ogólnopolskich uroczystościach związanych z obchodami 25-lecia  działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na przygotowanym przez WFOŚiGW w Opolu stoisku doradca energetyczny na specjalnie skonstruowanych modelach prezentował możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych - z wody, słońca i wiatru oraz realizowany projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (POIiŚ) ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. W/w projekt jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, którzy mogą Cię wspierać, doradzając nieodpłatnie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Więcej o projekcie doradztwa:

Informacje o wydarzeniu znajdują się również m.in. na stronach:

https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/ogolnopolskie-obchody-25-lecia-wojewodzkich-funduszy-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1295,jubileusz-25-lecia-wojewodzkich-funduszy-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej.html

Licznik odwiedzin:
642441