A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
 • Piątek, 21 Wrzesień 2018

  Biuro Funduszu czynne
  od pon. do pt.
  w godz. 8:30 – 16:30


  Serdecznie zapraszamy

 • Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, informuje że od 6 września br. ruszają szkolenia z zakresu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 • „Niska emisja truje! - WFOŚiGW w Opolu walczy ze SMOGIEM” - więcej

 • 17funduszy.pl - system finansowania ochrony środowiska w Polsce

 • Ministerstwo Energii rozpoczyna kampanię informacyjną pod hasłem "My doradzamy-Ty oszczędzasz".

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków - pożyczki dla osób fizycznych

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że z dniem 11.06.2018 r. zawiesza „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” zwany PONE,  a w ślad za tym zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie.

UWAGA - nabór wniosków azbest
Dodano dnia 01.03.2018, 12:11

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:

a) przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;

b) posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.

Kwota środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przeznaczona na dotacje w ramach niniejszego naboru: do 1 500 000 zł, w tym:

 • Prowizja i inne koszty: nie dotyczy
 • Termin składania wniosków: do 16.04.2018 r.
 • Termin złożenia rozliczenia końcowego: do 15.12.2018 r.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane !

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie konkursu, który można pobrać z witryny internetowej (www.wfosigw.opole.pl).

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.

Kontakt z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 872 wew.  139.

Licznik odwiedzin:
174933