A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Dodano dnia 31.01.2022, 11:33

Nowe zasady udzielania dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o zmianie wysokości dotacji udzielanej ze środków Funduszu.

Nowe zasady udzielania dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o zmianie wysokości dotacji udzielanej ze środków Funduszu:

udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, uwzględniających wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków WFOŚiGW w Opolu nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dla wniosków składanych po dniu ogłoszenia niniejszej informacji należy stosować nowe formularze.

Nowe zasady dofinansowania obowiązują dla wniosków o dofinansowanie złożonych po dniu ogłoszenia niniejszej zmiany zasad dofinansowania, z możliwością ich zastosowania także do wniosków już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez Zarząd Funduszu, na pisemny wniosek zainteresowanej gminy.

Wiecej informacji pod linkiem....

Licznik odwiedzin:
628372