A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W Walcach o „Czystym Powietrzu”.
Dodano dnia 15.03.2021, 09:59


24 lutego 2021 r. w siedzibie Gminy Walce odbyło się kolejne spotkanie na którym omówiono i przedstawiono możliwości współpracy w ramach Projektu Ogólnopolski system  wsparcia doradczego dla sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Omówiono formy współpracy w zakresie edukacji proekologicznej wśród mieszkańców gminy, promowania działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne, wykorzystujące odnawialne źródła energii. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy gminy na czele z Wójtem p. Markiem  Śmiechem.


Ponadto omówiono kwestie związane z przystąpieniem Gminy do realizacji  programu „Czyste Powietrze”. Pracownicy WFOSiGW udzielili  wskazówek na temat rozwiązań  technicznych związanych z uruchomieniem punktu informacyjno-konsultacyjnego w Gminie. Doradcy energetyczni zaprezentowali założenia pakietu startowego, przedstawili korzyści, planowanych grantów płynących dla gmin,  które zgłoszą swój akces przystąpienia do programu.  Merytoryczna dyskusja i wymiana doświadczeń uzupełniona była prezentacją multimedialną programu „Czyste Powietrze”.


Licznik odwiedzin:
548916