A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Szkolenia dla przedstawicieli gmin

Harmonogram szkoleń z zakresu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla przedstawicieli gmin:

 

L.p.

Data

Zakres

1.

17.10.2022 r.

Omówienie zasad realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

2.

24.10.2022 r.

Omówienie zasad realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

3.

02.11.2022 r.

Omówienie zasad realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

 

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu odbywać się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, do którego link zostanie przesłany do gmin w wiadomości e-mail dotyczącej zaproszenia do udziału w szkoleniu.

 

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, tj. osób fizycznych (posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym) będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z wfośigw. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Licznik odwiedzin:
735677