A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
II cyklu Szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przystępuje do organizacji II cyklu Szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych, które odbędą się w dniach 17-18.04.2019r., 24-25.04.2019r. oraz 9-10.05.2019r.

Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, którzy będą pełnić
w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Będą w stanie rozpoznać obszary,
w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

Działania Energetyka Gminnego przyniosą ponadto dodatkowe korzyści dla:

  • Gminy – wsparcie w planowaniu w obszarze energetyki, modernizacji zasobów gminy takich jak budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, źródła ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej, podejmowanie działań bezkosztowych jak np. zmiana mocy                 zamówionej, zielone zamówienia publiczne
  • Przedsiębiorców – możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, montażu instalacji OZE
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, warunki uzyskania wsparcia finansowego
  • Osób fizycznych – termomodernizacja domów indywidualnych, wymiana źródeł ciepła, zasady uzyskania wsparcia finansowego, określenie prognozowanych kosztów                    inwestycji

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych działających w ramach powyższego Projektu.

Szczegółowych informacji o terminach szkoleń oraz zasadach zgłoszeń udzielają specjaliści ds. doradztwa energetycznego - p. Barbara Lesik pod numerem telefonu 77 45 37 611 wew.141, kom. 887447 790  lub p. Dariusz Grabowiecki pod numerem telefonu 77 45 37 611 wew.144, kom 887 447 791 lub drogą elektroniczną - doradztwo@wfosigw.opole.pl.

Wierzymy, że funkcja Energetyka Gminnego przyniesie Państwa gminie oraz jej mieszkańcom wymierne korzyści zarówno finansowe, w wyniku oszczędności energii, jak i zdrowotne poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Licznik odwiedzin:
653183