A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - SEAP

Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) są kluczowym elementem Porozumienia Burmistrzów.

Plany SEAP (Sustainable Energy Action Plan) wyznaczają określone cele w zakresie redukcji emisji CO2 i definiują konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii musi być zatwierdzony przez Radę Miasta lub Gminy i w ciągu roku od dnia przystąpienia do Porozumienia  przesłany do Biura Porozumienia Burmistrzów.

Plan SEAP powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz zawierać działania obejmujące co najmniej sektor budynków publicznych i mieszkaniowych, infrastrukturę publiczną, w tym oświetlenie uliczne oraz transport publiczny.

Władze lokalne mają obowiązek zapewnić zasoby kadrowe i finansowe niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie.

W prace nad Planem powinna w jak najszerszym stopniu zostać zaangażowana społeczność lokalna.

W SEAP mają znaleźć się zaplanowane środki i wskaźniki, które umożliwią monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i redukcji emisji CO2.

Co najmniej raz na dwa lata władze lokalne powinny sporządzać sprawozdania z realizacji Planu i przesyłać je do Biura Porozumienia Burmistrzów.

 Więcej informacji na temat Porozumienia Burmistrzów oraz Planu SEAP można znaleźć na:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/plany-seap/

Licznik odwiedzin:
665684