A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
Kontakt

ADERES POCZTOWY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111

SEKRETARIAT ZARZĄDU
tel. 77 45 37 611
e-mail: zarzad@wfosigw.opole.pl

BIURO PODAWCZE
fax 77 45 37 611 wew. 119
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

p.o. Dyrektora Generalnego Biura - Jolanta Tychowicz
tel. 77 45 37 611 wew. 126; e-mail: j.tychowicz@wfosigw.opole.pl

Specjaliści ds. doradztwa, strategii, planowania programów i oceny ryzyka
Alicja Grek - Główny Specjalista
tel. 77 45 37 611 wew. 104; e-mail: a.grek@wfosigw.opole.pl
Małgorzata Oleksiewicz - Główny Specjalista
tel. 77 45 37 611 wew.103; e-mail: m.oleksiewicz@wfosigw.opole.pl

Doradztwo Energetyczne (DE)
e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl

Barbara Lesik - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 141; e-mail: b.lesik@wfosigw.opole.pl
Dariusz Grabowiecki - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 144; e-mail: d.grabowiecki@wfosigw.opole.pl

Zespół Ekonomiczno - Finansowy (ZF)
tel.77 45 46 542
fax 77 45 37 611 wew. 119; e-mail: finanse@wfosigw.opole.pl

Główny Księgowy - Katarzyna Pańczyk
tel. 77 45 46 542 wew. 114; e-mail: k.panczyk@wfosigw.opole.pl

Weronika Bernet - Księgowa
tel. 77 45 46 542 wew. 110; e-mail: w.bernet@wfosigw.opole.pl
Katarzyna Ptak- Księgowa-kasjer
tel. 77 45 46 542 wew. 138; e-mail: k.ptak@wfosigw.opole.pl
Anna Kolczyk - Starszy specjalista
tel. 77 45 46 542 wew. 147; e-mail: a.kolczyk@wfosigw.opole.pl

Zastępca kierownika Zespołu ds. Ochrony Środowiska (OS) - Mariola Berendowicz

tel. 77 45 67 872 wew. 116; e-mail: m.berendowicz@wfosigw.opole.pl  
fax 77 45 37 611 wew. 119
Krzysztof Drozd - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 105 e-mail: k.drozd@wfosigw.opole.pl
Aneta Galwas - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 118; e-mail: a.galwas@wfosigw.opole.pl
Hanna Kowalik-Proszewska - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 102; e-mail: h.kowalik@wfosigw.opole.pl
Sylwia Mosur-Blezel - Główny Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew.117; e-mail: s.mosur@wfosigw.opole.pl
Barbara Pączek - Zielińska - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 120; e-mail: b.zielinska@wfosigw.opole.pl
Ewelina Pietras - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 106 e-mail: e.pietras@wfosigw.opole.pl
Ewa Rzepiela - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 125, e-mail: e.rzepiela@wfosigw.opole.pl
Daria Misz - Starszy specjalista
tel. 77 45 46 542 wew. 121; e-mail: d.misz@wfosigw.opole.pl


Pełniąca obowiązki zastępcy kierownika Zespołu ds. Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji i Edukacji Ekologicznej (OP) - Krystyna Sokołowska
tel. 77 45 37 611 wew. 108; e-mail: k.sokolowska@wfosigw.opole.pl 
fax 77 45 37 611 wew. 119
Celina Goździewicz - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 124 e-mail: c.gozdziewicz@wfosigw.opole.pl
Christian Heinz - Starszy Specjalista
tel. 77 45 67 872 wew. 107 e-mail: c.heinz@wfosigw.opole.pl
Dorota Honkisz-Mykietów - Starszy Specjalista
tel. 77 45 37 611 wew. 148; e-mail: d.mykietow@wfosigw.opole.pl
Bogusława Konczewska - Podsiadlik - Starszy Specjalista
tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: b.konczewska@wfosigw.opole.pl
Mariola Mańczyńska - Starszy Specjalista
tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: m.manczynska@wfosigw.opole.pl
Elżbieta Proszewska - Starszy Specjalista
tel. 77 45 37 611 wew. 123 e-mail: e.proszewska@wfosigw.opole.pl
Dorota Pączek - Specjalista
tel. 77 45 37 611 wew. 111; e-mail: zarzad@wfosigw.opole.pl

RACHUNKI BANKOWE:

Rachunek podstawowy:
BGK Oddział w Opolu
Nr 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002

Rachunek pomocniczy - przeznaczony na opłaty od przedsiębiorców za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
BGK Oddział w Opolu
Nr 76 1130 1219 0000 0060 1120 0005

Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach RPO WO dla przedsiębiorców sektora MŚP:
BGK Oddział w Opolu
Nr 06 1130 1219 0000 0060 1120 0004

Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”:
BGK Oddział w Opolu
Nr 22 1130 1219 000 0060 1120 0007

NIP: 7542997507

REGON: 160300436

GODZINY PRACY BIURA
poniedziałek - piątek 8:30 - 16:30

STRONY INTERNETOWE
http://www.wfosigw.opole.pl
http://www.bip.wfosigw.opole.pl

Licznik odwiedzin:
235204