A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
Kontakt

ADERES POCZTOWY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

SEKRETARIAT ZARZĄDU

tel. 77 45 37 611 wew. 135
fax 77 45 37 611 wew. 119
e-mail: zarzad@wfosigw.opole.pl

BIURO PODAWCZE

tel. 77 45 67 872
tel. 77 45 37 611 wew. 111
fax 77 45 37 611
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

tel. 77 45 37 611
tel. 77 45 67 872
tel. 77 45 37 611 wew. 142
tel. 887 447 791

DORADZTWO ENERGETYCZNE (DE)

tel. 77 45 37 611 wew. 144
tel. 77 45 37 611 wew. 141
e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych WFOŚiGW w Opolu
e-mail: iodo@wfosigw.opole.pl

RACHUNKI BANKOWE:

Rachunek podstawowy:

BGK Oddział w Opolu
Nr 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002

Konto służące obsłudze pożyczek w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
BGK Oddział w Opolu
Nr 92 1130 1219 0000 0060 1120 0008


Rachunek pomocniczy - przeznaczony na opłaty od przedsiębiorców za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
BGK Oddział w Opolu
Nr 76 1130 1219 0000 0060 1120 0005

Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”:
BGK Oddział w Opolu
Nr 22 1130 1219 000 0060 1120 0007

NIP: 7542997507

REGON: 160300436

GODZINY PRACY BIURA
Od pon. do pt.
7:00 – 15:00

Punk Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
07:00 - 15:00 (pn, wt, czw, pt)
07:00 - 16:00 (środa)

STRONY INTERNETOWE
http://www.wfosigw.opole.pl
http://www.bip.wfosigw.opole.pl

Licznik odwiedzin:
364734