A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
Kontakt

ADERES POCZTOWY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

SEKRETARIAT ZARZĄDU

tel. 77 45 37 611 wew. 135
fax 77 45 37 611 wew. 119
e-mail: zarzad@wfosigw.opole.pl

BIURO PODAWCZE

tel. 77 45 37 611 wew. 111
fax 77 45 37 611 wew. 119
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

77 45 37 611, 77 45 37 142, 887 447 791

DORADZTWO ENERGETYCZNE (DE)

tel. 77 45 37 611 wew. 141
e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych WFOŚiGW w Opolu
e-mail: iodo@wfosigw.opole.pl

RACHUNKI BANKOWE:

Rachunek podstawowy:

BGK Oddział w Opolu
Nr 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002

Konto służące obsłudze pożyczek w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
BGK Oddział w Opolu
Nr 92 1130 1219 0000 0060 1120 0008


Rachunek pomocniczy - przeznaczony na opłaty od przedsiębiorców za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
BGK Oddział w Opolu
Nr 76 1130 1219 0000 0060 1120 0005

Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”:
BGK Oddział w Opolu
Nr 22 1130 1219 000 0060 1120 0007

NIP: 7542997507

REGON: 160300436

GODZINY PRACY BIURA
Od pon. do pt.
7:00 – 15:00

Punk Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
07:00 - 15:00 (pn, wt, czw, pt)
07:00 - 16:00 (środa)

STRONY INTERNETOWE
http://www.wfosigw.opole.pl
http://www.bip.wfosigw.opole.pl

Licznik odwiedzin:
348363