A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Logo

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Logo WFOŚiGW w Opolu wersja nr 1

Logo WFOŚiGW w Opolu wersja nr 2

Licznik odwiedzin:
771483