A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
Nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Opolu oraz z NFOŚiGW określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

Wnioski od ochotniczych straży pożarnych wraz z załącznikami przyjmowane będą od 17 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Funduszu w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

Wzory wniosków i załączników są do pobrania ze strony internetowej Funduszu w zakładce: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/o-udzielenie-pozyczki-lub-dotacji/ograniczenie-emisji-halasu-monitoring-srodowiska-zapobieganie-i-likwidacja-powaznych-awarii-i-nadzwyczajnych-zagrozen-srodowiska-badania-naukowe-pozostale .

Licznik odwiedzin:
363440