A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Pragniemy poinformować iż pierwszy nabór w ramach programu „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” został zakończony 31.12.2019 roku.

Kolejny nabór palnowany jest w pierwszym kwartale 2020 roku.

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

WFOŚiGW w Opolu ogłasza, nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa opolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać do 31.12.2019 r. do Sekretariatów Okręgowych Stacji Chemiczno - Rolniczych wskazanych w regulaminie naboru wniosków.

 

należy składać w terminie od  15.07.2019 r. do  31.12.2019 r. do Sekretariatów Okręgowych Stacji Chemiczno - Rolniczych wskazanych w regulaminie naboru wniosków.

 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Biuro Opole – 77 45 67 872 wew. 108, 118, 116

 

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
 2. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb
 3. Instrukcja wypełniania wniosku

Załączniki do wniosku związane z oceną dostępności pomocy publicznej:

 1. Informacje dodatkowe przedstawiane przez Wnioskodawcę
 2. Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Licznik odwiedzin:
347839