A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
PONE - pożyczki dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje,
że z dniem 11.06.2018 r. zawiesza „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” zwany PONE
a w ślad za tym zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku o umorzenie

Warunki dotyczące umorzenia pożyczki znajdują się w p.13 częci ogólnej programu

Licznik odwiedzin:
710641