A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Prosument Opolski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że wyniku realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” – zwanego „Prosumentem Opolskim”  w  okresie  od  01.12.2014 r. do 26.02.2016 r.  złożono 488 wnioski na łączną wartość dotacji 4 510 153,36 zł i wartość inwestycji zrealizowanych  w kwocie 14  424 761,95 zł.

W toku realizacji Programu „Prosument Opolski” podpisano 419 umów dotacji na łączną kwotę 3 238 155,11 zł. Szczegółowe informacje na temat zawartych umów przedstawiono poniżej:

Podpisane umowy

ilość w szt.

wartość dotacji w zł

Wartość inwestycji w zł

Systemy fotowoltaiczne

172

1 575 164,81

569 5824,13

Pompy ciepła

157

1 401 923,57

5 421 451,70

Kolektory słoneczne

90

261 066,73

1 160 050,44

suma

419

3 238 155,11

12 277 326,27

W ramach zawartych umów dotacji w latach 2015-2016 uzyskano efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji CO2 na poziomie 1 254,38 Mg/rok.

Jednocześnie informujemy, że w załączonej poniżej tabeli umieszczono zadania z podziałem na obszary Gmin, na terenie których zostały zrealizowane inwestycje.”

Tabela

Licznik odwiedzin:
735988