A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji - cz. I. ogólna

Arkusz kalkulacyjny dopuszczalnej kwoty dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji - cz. I. ogólna

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego PZP

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego PZP

Zobowiązanie podmiotu podlegającego PZP

Zobowiązanie podmiotu niepodlegającego PZP

Wykaz jednostek organizacyjnych

Część ekologiczno-techniczna w dziedzinie - edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna- cz. II.E

Instrukcja wypełninia części ekologiczno-technicznej w dziedzinie edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej - cz. II.E

Część ekonomiczno-finansowa wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego - cz. III.A

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno-finansowej wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego - cz. III.A

Część ekonomiczno-finansowa wniosku o pożyczkę dla podmiotów gospodarczych i innych organizacji niebędących jednostkami samorządu terytorialnego - cz. III.B

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno-finansowej wniosku o pożyczkę dla podmiotów gospodarczych i innych organizacji niebędących jednostkami samorządu terytorialnego - cz.III.B

Tabele finansowe dla podmiotów gospodarczych i innych organizacji niebędących jednostkami samorządu terytorialnego - cz. III.B

Część dotycząca regionalnej pomocy publicznej - cz. IV A

Zestawienie przychodów ZOZ pomoc publiczna

Część wniosku dotycząca pomocy publicznej - de minimis - cz. IV B

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o pomoc de minimis

Poniżej przedstawiamy link, za pomocą którego można odszukać dane o otrzymanej przez podmiot pomocy de minimis (dane pochodzą ze sprawozdań otrzymywanych przez UOKiK bez rolnictwa i rybołówstwa): https://sudop.uokik.gov.pl/home

Część dotycząca indywidualnej pomocy publicznej "ad hoc" na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - cz. IV C

Część dotycząca pomocy publicznej horyzontalnej - cz. IV D

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorcy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis - dla przedsiębiorcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy obowiązujący od 01.10.2016 r.

Przykladowy wzór wypelnionego harmonogramu rzeczowo-finansowy obowiązujący od 01.10.2016 r.

Licznik odwiedzin:
364734