A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 957 506 562
Sprawozdanie o rodzajach i ilości zebranych odpadów
Licznik odwiedzin:
363440