A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Centra Edukacji Ekologicznej współfinansowane z WFOŚiGW w Opolu

Nadleśnictwo Opole  

ul. Groszowicka 10, 46-020 Opole, tel. +48 77 4 540 541

www.opole.katowice.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kup 

ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup, tel. +48 77 4 695 212

www.kup.katowice.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Zawadzkie 

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, tel. +48 77 4 049 660

www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, +48 77 4 397 548

www.zopk.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-300 Łosiów, tel. +48 77 4 125 297

www.oodr.pl

Licznik odwiedzin:
642440