A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Dokumenty konkursowe – III nabór 2015 r.

Ogloszenie o naborze

Regulamin konkursowego naboru wniosków

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Wykaz zadań objetych wnioskiem lokalizacji nieruchomości dla podmiotów innych niż JST - Załącznik Nr 1

Wykaz lokalizacji nieruchomości zadań dla JST - Załącznik Nr 1

Koszty kwalifikowane zadań dla podmiotów iinnych niż JST - Załącznik Nr 2

Koszty kwalifikowane zadań dla JST - Załącznik Nr 2

Zasady doboru budynku wielorodzinnego do dofinansowania - Załącznik Nr 3

Karta informacyjna budynku wielorodzinnego - Załącznik Nr 4

Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania budynku na ciepło - Załącznik Nr 5

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego - Załącznik Nr 6

Planowane efekty ekologiczne

Karta realizowanego przedsięwzięcia - Załącznik Nr 12

Zabowiązanie podmiotu podlegającego ustawie PZP - Załącznik Nr 13

Zabowiązanie podmiotu niepodlegajacego ustawie PZP- Załącznik Nr 14

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego ustawie PZP - Załącznik Nr 15

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegajacego ustawie PZP - Załącznik Nr 16

Wzór umowy dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 17

Wzór umowy dotacji dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 18

Załącznik Nr 3 do Umowy dotacji - Wniosek o wypłatę dotacji dla wszystkich Beneficjentów

Załącznik Nr 4 do Umowy dotacji - Rozliczenie raty dotacji dla JST

Załącznik Nr 4 do Umowy dotacji - Rozliczenie raty dotacji dla Beneficjentów innych niż JST

Załącznik Nr 5 do Umowy dotacji - Protokół odbioru końcowego dla JST

Załącznik Nr 5 do Umowy dotacji - Protokół odbioru końcowego

Licznik odwiedzin:
642457