A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
Zmiany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował nas, że wykonawca robót polegających na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest nie musi posiadać polisy ubezpieczeniowej OC.

Przepraszam za utrudnienia, niespowodowane naszym błędem.

Arnold Donitza
Zastępca Prezesa Zarządu
tel. 77 45 37 611 wew. 122
a.donitza@wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Poniżej treść informacji otrzymanej z Narodowego Funduszu.

From: Banasiak Artur [mailto:Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl]
Sent: Friday, June 17, 2016 3:26 PM
Subject: dot. Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW – WFOŚiGW

Witam,

W nawiązaniu do Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW – WFOŚiGW, chciałbym poinformować, że wystąpiła pomyłka w piśmie przesłanym do Państwa. Zamawiający nie ma obowiązku przedkładania do WFOŚiGW Kopii polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

Za pomyłkę przepraszamy.

pozdrawiam

Artur Banasiak
Departament Ochrony Ziemi
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45-90-396
fax 22 45-90-192

Licznik odwiedzin:
493371