A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
EKOREMIZA

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

w ramach Programu pn. „EKOREMIZA”

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu pn. „EKOREMIZA”.

 

I. Cel programu:

Celem Programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (zwany dalej Funduszem) jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na modernizacji energetycznej budynków strażnic ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa opolskiego.

 

II. Warunki dofinansowania:

Intensywność dofinansowania w formie pożyczki: do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

III. Beneficjent:

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego jako wnioskujących, natomiast beneficjentem końcowym będą jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa opolskiego.

 

IV. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 29.12.2023 r. do godz.1500 lub do wyczerpania środków finansowych.

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć w jednej z poniższych form:

- w formie papierowej za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich, lub osobiście w godzinach pracy Funduszu do jego siedziby pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

- w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

 

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego dostarczenia do siedziby Funduszu.

 

V. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o:

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „EKOREMIZA”.

 

VI. Dokumenty do pobrania:

Program WFOŚiGW w Opolu pn. „EKOREMIZA”.

Formularze wniosku z załącznikami.

1. Wniosek EKOREMIZA Cz.I ogólna

    1a. Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegajacego pzp

    1b. Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegajacego pzp

    1c. Zobowiazanie podmiotu podlegajacego PZP

    1d. Zobowiazanie podmiotu niepodlegajacego PZP

    1e. Wykaz jednostek organizacyjnych

2. Wniosek EKOREMIZA Cz II.A ekologiczno techniczna w dziedzinie ochrona atmosfery

    2a. Harmonogram rzeczowo finansowy

3. Wniosek EKOREMIZA Cz.III.A ekonomiczno finansowa dla JST

4. Wniosek EKOREMIZA_Cz.IV.B dot. pomocy publicznej de minimis

    4a.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

5. Status prawny  wnioskodawcy do I Czesci ogolnej wniosku o dofinansowanie

6. Instrukcja potwierdzania za zgodnosc z oryginalem

Licznik odwiedzin:
771509