A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
Nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Część 1

WFOŚiGW w Opolu informuje, że  nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu skierowany jest wyłącznie do podmiotów znajdujących się na liście w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

Wnioski podmiotów nie ujętych na ww. liście nie będą rozpatrywane.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków dla podmiotów z terenu województwa opolskiego na realizację projektów w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Opolu oraz z NFOŚiGW określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Wnioski należy składać do 30.09.2021 r. w siedzibie Funduszu lub pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Dokumenty do pobrania:

  1. Program priorytetowy
  2. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań
  3. Wzór umowy dotacji
  4. Wzór wniosku
Licznik odwiedzin:
548916