A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
Nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Część 1

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Opolu oraz z NFOŚiGW określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

Wnioski od ochotniczych straży pożarnych wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od dnia ogłoszenia do 30 czerwca 2020 r. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP (decyduje data nadania).  

Wzór wniosku

Program Priorytetowy

Licznik odwiedzin:
493371