A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Część 1

WFOŚiGW w Opolu informuje, że  nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu skierowany jest wyłącznie do podmiotów znajdujących się na liście w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

Wnioski podmiotów nie ujętych na ww. liście nie będą rozpatrywane.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków dla podmiotów z terenu województwa opolskiego na realizację projektów w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie, jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Opolu oraz z NFOŚiGW zostały określone na liście zatwierdzonej przez Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska, zawierającej zestawienie podmiotów, kosztów i sprzętu przewidzianego do zakupu w 2022 r.

 

Wnioski należy składać do 31.08.2022 r. do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście, za pośrednictwem,  poczty, przesyłki kurierskiej lub, ePUAP na adres: ul. Krakowska 53, 45-018 Opole Dokumenty do pobrania:

  1. Program priorytetowy;
  2. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań;
  3. Wzór umowy dotacji;
  4. Wzór wniosku
  5. Załączniki do umowy dotacji - nr 1
  6. Załacznik do umowy dotacji - nr 2
  7. Załacznik do umowy dotacji - nr 3

Licznik odwiedzin:
653175