A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Aktualności

05.06.2018 r. Zmiana do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.02.2018 r. obowiązują nowe wzory wniosków o pożyczkę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w następujących częściach: 1. EKO-PIEC, 2. EKO-TERM, 3. EKO-DOM, 4. OZE oraz niektóre załączniki do wniosków. Zgodnie z decyzją Zarządu wnioski oraz załączniki złożone do 30.04.2018 r. na dotychczas obowiązujących wzorach nie będą wymagały korekty ze strony Beneficjentów.

Zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Z wizytą na sesji Rady Gminy Biała

Zmiany do "Programiu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Licznik odwiedzin:
642445