A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
EKO-MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielał do tej pory pożyczek zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. Minimalna kwota pożyczki o którą mógł się ubiegać wnioskodawca z sektora MŚP wynosiła 50 000,00 zł.

Fundusz wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, umożliwia w ramach V cz. PONE – Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – udzielanie pożyczek przedsiębiorcom należącym do sektora MŚP poniżej kwoty 50 000,00 zł.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta w pełni odzwierciedla Państwa potrzeby i spełnia wszelkie oczekiwania.

Zawsze z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 149, 129, 150. 

Program - zasady ogólne

EKO-MŚP wersja do wydruku

Wniosek o pożyczkę z załącznikami:

Wzór wniosku o pożyczkę EKO-MŚP

Wymagania techniczne dla instalacji OZE

Załącznik do wniosku - Informacja o zobowiązaniach przedsiebiorcy

Załącznik do wniosku - Informacja dodatkowa nt. wnioskodawcy poręczyciela

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach

Oświadczenie majątkowe obowiązuje od 23.03.2018 r.

Oświadczenie o dochodzie z produkcji rolnej

Wzór oświadczenie o dochodzie ryczałt

Załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej

Formularz de minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie

Pozostałe wzory dokumentów:

Wzór umowy obowiązuje od 15.02.2018 r.

Wzór rozliczenia pożyczki

Wniosek o wypłatę pożyczki

Wzór protokół odbioru

Wzór wniosku o umorzenie

Zgoda na realizacje inwestycji obowiązuje od 23.03.2018 r.

Zgoda na realizacje inwestycji i reprezentowanie obowiązuje od 23.03.2018 r.

Oświadczenie montera instalcji

Oświadczenie wykonawcy instalacji OZE obowiązuje od 15.02.2018 r.

Licznik odwiedzin:
642440