A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Zamknięcie naboru wniosków pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu przedsiębiorcom należącym do sektora MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że realizacja projektu pn.: „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MŚP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczościzostała zakończona.        

Z dniem 12 czerwca 2017 r. nabór wniosków o pożyczki dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP zostaje zamknięty.

Licznik odwiedzin:
642457