A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
Zadania związane z realizacją ustawowych obowiązków organizatora kąpieliska

Wniosek część I - ogólna dla zadań związanych z realizacją ustawowych obowiązków organizatora kąpieliska

Instrukcja wypełniania części I - ogólnej dla zadań związanych z realizacją ustawowych obowiązków organizatora kąpieliska

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego PZP

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego PZP

Zobowiązanie podmiotu podlegającego PZP

Zobowiązanie podmiotu niepodlegającego PZP

Część II ekologiczno-techniczna wniosku dla zadań związanych z realizacją ustawowych obowiązków organizatora kąpieliska - część II

Instrukcja wypełniania części II ekologiczno-technicznej wniosku dla zadań związanych z realizacją ustawowych obowiązków organizatora kąpieliska

Część dotycząca regionalnej pomocy publicznej - cz. IV A

Zestawienie przychodów ZOZ pomoc publiczna

Część wniosku dotycząca pomocy publicznej - de minimis - cz. IV B

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o pomoc de minimis

Poniżej przedstawiamy link, za pomocą którego można odszukać dane o otrzymanej przez podmiot pomocy de minimis (dane pochodzą ze sprawozdań otrzymywanych przez UOKiK bez rolnictwa i rybołówstwa): https://sudop.uokik.gov.pl/home

Część dotycząca indywidualnej pomocy publicznej "ad hoc" na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - cz. IV C

Część dotycząca pomocy publicznej horyzontalnej - cz. IV D

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorcy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis - dla przedsiębiorcy

Licznik odwiedzin:
493372