A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków

Zgodnie z informacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w ramach wdrażania umów o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej, jednostki PJB powinny samodzielnie zmienić adresata w stosowanych dokumentach, np. we wnioskach o uruchomienie/korektę środków z rezerwy celowej z Ministra Klimatu na Ministra Klimatu i Środowiska (obecnie taka nazwa Ministerstwa obowiązuje). Zmieniła się również nazwa właściwego departamentu i obecnie brzmi ona: Departament Budżetu.

Zmiany nazwy adresata należy dokonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi.

Wnioski kierowników PJB o przekazanie środków w następnym roku budżetowym, należy składać na obowiązującym w Funduszu wzorze do dnia 15 marca poprzedzającego realizację zadania.

wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej

Zał. 1 do umowy - plan rzeczowo-finansowy

Zał. 2 do umowy - sprawozdanie z postępów realizacji zadania

Zał. 3 do umowy - sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Zał. 4 do umowy - zbiorcze zestawienie faktur

Wzory wniosków Ministerstwa Klimatu do rezerwy celowej poz. 59

wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej - Zał. nr 2

wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej - Zał. nr 3

wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - Zał. 4.1

uzasadnienie wniosku - Zał. 4.2 (obowiązujący od 27.05.2021 r.)

wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - Zał. nr 5

Licznik odwiedzin:
653173