Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Kontakt

 

Szanowni Państwo,

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19), a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Zarząd WFOŚiGW w Opolu podjął decyzję o wstrzymaniu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wszystkich bezpośrednich konsultacji w Funduszu.


Prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych:

 

ADRES POCZTOWY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

 

PUNKT INFORMACYJNY 

Informacje o programach można również uzyskać pisząc na adres e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl

tel. 77 45 37 611

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 67 872

tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111

  

BIURO PODAWCZE

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 67 872

tel. 77 45 37 611 wew. 155 

fax 77 45 37 611
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

 

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA "CZYSTEGO POWIETRZA"

tel. 22 340 40 80

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia br. (Wigilia), ogólnopolska infolinia programu priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie nieczynna.

  

DORADZTWO ENERGETYCZNE

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 37 611 wew. 144

tel. 77 45 37 611 wew. 141

tel. 887 447 791

e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych WFOŚiGW w Opolu
e-mail: iodo@wfosigw.opole.pl

   

RACHUNKI BANKOWE:

Rachunek podstawowy:

BGK Oddział w Opolu
Nr 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002

 

Konto służące obsłudze pożyczek w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
BGK Oddział w Opolu
Nr 92 1130 1219 0000 0060 1120 0008


Rachunek pomocniczy - przeznaczony na opłaty od przedsiębiorców za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
BGK Oddział w Opolu
Nr 76 1130 1219 0000 0060 1120 0005

Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”:
BGK Oddział w Opolu
Nr 22 1130 1219 000 0060 1120 0007

NIP: 7542997507

REGON: 160300436

GODZINY PRACY BIURA
Od pon. do pt.
7:00 – 15:00

Punkt Informacyjny
Od pon. do pt.
7:00 – 15:00

SEKRETARIAT ZARZĄDU

e-mail: zarzad@wfosigw.opole.pl

tel. 77 44 78 035

STRONY INTERNETOWE
http://www.wfosigw.opole.pl
http://www.bip.wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/kontakt