Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

GRUDZIEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/XII/15 08-12-2014 Wybór dostawcy materiałów promocyjnych i wykonanie logotypów na potrzeby Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Wzór ologowania

Unieważnienie postępowania 2014-12-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/grudzien-2014