Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

LUTY 2015

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/II/2 23-02-2015 Wybór dostawcy sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji na oprogramowania komputerowe, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy - część I

Formularz ofertowy - część II

Formularz ofertowy - część III

Formularz ofertowy - część IV

Projekt umowy

Protokół odbioru

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wynikach postępowania

Zmiana wykonawcy

2015-02-13
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/luty-2015