Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu obow. od dnia 15.06.2020 r.

Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii obow. od dnia 15.06.2020 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/zasady-dzialania-funduszu/zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-wfosigw-w-opolu