Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu” obow. od dnia 09.04.2020 r.

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu” obow. od dnia 27.03.2020 r.

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu - od dnia 24.01.2020r.

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFŚiGW w Opolu - od dnia 05.08.2019.r

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu - od 01.01.2019 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - od 24.08.2018 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - od 17.05.2018 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - od 20.12.2017 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/zasady-dzialania-funduszu/zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-wfosigw-w-opolu