Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Centra Edukacji Ekologicznej współfinansowane z WFOŚiGW w Opolu

Nadleśnictwo Opole  

ul. Groszowicka 10, 46-020 Opole, tel. +48 77 4 540 541

www.opole.katowice.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kup 

ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup, tel. +48 77 4 695 212

www.kup.katowice.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Zawadzkie 

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, tel. +48 77 4 049 660

www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, +48 77 4 397 548

www.zopk.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-300 Łosiów, tel. +48 77 4 125 297

www.oodr.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/edukacja-ekologiczna/centra-edukacji-ekologicznej-wspolfinansowane-z-wfosigw-w-opolu