Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

SIERPIEŃ 2015

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/VIII/7

26.08.2015

Wybór wykonawcy na dostawę kalendarzy na 2016 rok oraz wykonanie projektów graficznych wraz z ologowaniem na potrzeby Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmioru zamówienia

Projekt umowy

Protokół odbioru

Wzór ologowania

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Informacja o wynikach  postępowania

Informacja o zmianie wykonawcy

Informacja o wygaśnięciu postepowania

17-08-2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/sierpien-2015