Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

21.06.2016 r. - Energia Opolszczyzny

21.06.2016 r. - ENERGIA OPOLSZCZYZNY - więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/promocja/fundusz-w-mediach/21-06-2016-r-energia-opolszczyzny