Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”

Wniosek o udzielenie wspólnotom mieszkaniowym pomocy finansowej w formie pożyczki na wkład własny do przedsięwzięć związanych z "Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii. Część 1) program pilotażowy KAWKA"

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/konkursy/dofinansowanie-przedsiewziec-zwiazanych-z-likwidacja-niskiej-emisji-wspierajacej-wzrost-efektywnosci-energetycznej-i-rozwoj-rozproszonych-odnawialnych-zrodel-energii-kawka