Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

KWIECIEŃ 2016

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki                           

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2016/IV/2

09.05.2016

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w okresie 24 miesięcy.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Informacja o wynikach postępowania

29.04.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-2016-2017-zgodnie-z-decyzja-o-publikacji-na-stronie/kwiecien-2016