Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Dokumenty i wytyczne

dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

dyrektywa w sprawie promowania OZE

koncepcja projektu skrócona

krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

uzupelnienie krajowy plan działań OZE

polityka energetyczna Polski do 2030 r.

seap guidebook pl final

BUMP Guidelines PL

szczegółowe zalecenia - PGN

lista sprawdzająca beneficjenta zawartości PGN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/doradztwo-energetyczne/dokumenty-i-wytyczne