Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Kontakt

Doradztwo Energetyczne

e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl

Dariusz Grabowiecki - Kierownik Zespołu ds. doradztwa energetycznego

tel. 77 45 37 611 wew. 144; e-mail: d.grabowiecki@wfosigw.opole.pl

tel. 77 44 78 044

Mariusz Tekliński - Specjalista ds. doradztwa energetycznego

tel. 77 45 37 611 wew. 141; e-mail: m.teklinski@wfosigw.opole.pl

tel. 77 44 78 041

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/doradztwo-energetyczne/kontakt-3