Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

PONE - pożyczki dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje,
że z dniem 11.06.2018 r. zawiesza „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” zwany PONE
a w ślad za tym zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku o umorzenie

Warunki dotyczące umorzenia pożyczki znajdują się w p.13 częci ogólnej programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp