Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

EKO-TERM

Program - zasady ogólne

FAQ - najczęściej zadawane pytania

EKO-TERM wersja do wydruku

Wniosek o pożyczkę z załącznikami:

Wzór wniosku o pożyczkę EKO-TERM obowiązuje od 15.02.2018 r.  

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu o osiąganych dochodach obowiązuje od 15.02.2018 r.  

Oświadczenie majątkowe obowiązuje od 23.03.2018 r.

Oświadczenie o dochodzie z produkcji rolnej obowiązuje od 15.02.2018 r.

Wzór oświadczenie o dochodzie ryczalt

Załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej

Formularz de minimis

Formularz informacja o wnioskowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Zaświadczenie o pomocy de minimis obowiązuje

Oświadczenie obowiązuje od 15.02.2018 r.

Pozostałe wzory dokumentów:

Wzór umowy obowiązuje od 15.02.2018 r.  

Wzór rozliczenia pożyczki

Wniosek o wypłatę pożyczki obowiązuje od 15.02.2018 r.

Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji obowiązuje od 15.02.2018 r.  

Wzór wniosku o umorzenie

Zgoda na realizacje inwestycji obowiązuje od 23.03.2018 r.

Zgoda na realizacje inwestycji i reprezentowanie obowiązuje od 23.03.2018 r.

Oświadczenie montera instalcji obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/eko-term