Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

05.10.2016 r. - Atrakcyjne pożyczki na inwestycje ekologiczne

05.10.2016 r. - Atrakcyjne pożyczki na inwestycje ekologiczne - więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/promocja/fundusz-w-mediach/05-10-2016-r-atrakcyjne-pozyczki-na-inwestycje-ekologiczne