Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Lista aktualnych postępowań zgodnie z decyzją o publikacji na stronie

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki 

 Rozstrzygnięcie postępowania

 Data publikacji

2018/II/1

12.02.2018 Postępowanie na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy cz. 1

formularz ofertowy cz. 2

formularz ofertowy cz. 3

formularz ofertowy cz. 4

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy do cz.1

projekt umowy do cz.2

projekt umowy do cz.3

projekt umowy do cz.4

wzór protokolu odbioru

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

05.02.2018

2018/VIII/1

23.08.2018

Postepowanie na wynajem, dostawę i montaż zestawu eventowego 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

16.08.2018 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/lista-aktualnych-postepowan-zgodnie-z-decyzja-o-publikacji-na-stronie