Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

04.04.2017 r. - Olszanka dostała wsparcie na likwidację nielegalnego składowiska odpadów

04.04.2017 r. - Olszanka dostała wsparcie na likwidację nielegalnego składowiska odpadów - więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/promocja/fundusz-w-mediach/04-04-2017-r-olszanka-dostala-wsparcie-na-likwidacje-nielegalnego-skladowiska-odpadow