Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Wyniki postępowań niepublikowanych na stronie 2016-2017

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 24 miesięcy - 06.2017

Usługi pocztowe i kurierskie w okresie 36 miesięcy - 04.2017

Usługa cateringowa w okresie 12 miesięcy - 04.2017

Kompleksowa obsługa prawna w okresie 18 miesięcy - 12.2016

Dostawa artykułów sanitarno-higienicznych w okresie 24 miesięcy - 11.2016

Organizacja pobytu podczas szkoleń w dniach 7-9 grudnia 2016 r. z usługą hotelową i wyżywieniem- 10.2016

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego - 09.2016

Dostawa artykułów biurowych w okresie 24 miesięcy - 09.2016

Dostawa i montaż wykładzin dywanowych w płytkach - 07.2016

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - 06.2016

Usługi serwisowe urzadzeń klimatyzacyjnych w okresie 24 miesięcy - 05.2016

Dostawa samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1,8 TSI L&K - 02.2016

Dostawa telefonu komórkowego, modemu i routera oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego w okresie 24 miesięcy - 01.2016

Usługi pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych w okresie 24 miesięcy - 01.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/wyniki-postepowan-niepublikowanych-na-stronie-2016-2017