Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

MARZEC 2017

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki 

 Rozstrzygnięcie postępowania

 Data publikacji

2017/III/1

27.03.2017

do godz. 14:00

Postępowanie na dostawę serwera, oprogramowania do serwera wraz z licencjami, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego, urządzenia wielofunkcyjnego
laserowego, projektora, karty pamięci, oprogramowania biurowego wraz z licencjami oraz licencji FortiGuard na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz.1

Formularz ofertowy cz.2

Formularz ofertowy cz.3

Formularz ofertowy cz.4

Formularz ofertowy cz.5

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wynikach postepowania cz. I III IV V

Informacja o wynikach postepowania cz.II

21.03.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-2016-2017-zgodnie-z-decyzja-o-publikacji-na-stronie/marzec-2017