Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Pożyczki dla osób fizycznych

Wykaz pożyczek udzielonych w ramach Programu "Ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców nażeżących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” dla osób fizycznych w roku 2018

Wykaz pożyczek udzielonych w ramach Programu "Ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców nażeżących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” dla osób fizycznych w roku 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/udzielona-pomoc/pozyczki-dla-osob-fizycznych