Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

CZERWIEC 2017

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki 

 Rozstrzygnięcie postępowania

 Data publikacji

2017/VI/1

22.06.2017

Postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych wraz z wykonaniem logotypów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

wzór protokłlu odbioru

odpowiedzi na pytania

informacja o wynikach postepowania

14.06.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-2016-2017-zgodnie-z-decyzja-o-publikacji-na-stronie/czerwiec-2017